Iesniedzamie termini izskatīšanai TK

From Tulkotājiem

Jump to: navigation, search

Ja kāds termins ir jāskata terminoloģijas komisijā, tos vajadzētu vārdnīcā tos jāatzīmē ar birku uzTK.

Ja termins vēl nav izveidots, tas jāizveido un tam jāpieliek arī vēlamā definīcija (vismaz latviešu valodā).

Ja terminam ir dažādi tulkojumi, komentāros jānorāda, kura interpretācija ir vēlamā un kāpēc.

Ja termins jau ir pieņemts, bet ir jāmaina uz ko citu, jābūt labi pamatotam iemeslam, kāpēc tas būtu jāmaina.

Aktuālais iesniedzamo terminu saraksts: http://www.vardene.lv/vardnica/tag/66/0

Terminoloģijas komisijas sēdes ir atvērtas un jebkurš var tajās ierasties un aizstāvēt savu skatījumu par terminiem, bet to izskatīšana ir jāpiesaka laicīgi. Sēdes organizē Ilze Ilziņa, ar kuru var sarakstīties par sēdes norises laiku un dienas kārtību.

Personal tools