Lokalizēšanas sanāksmes un lēmumi

From Tulkotājiem

Jump to: navigation, search

2009.02.20 Sanāksme

Viesturs, Raivis, Pēteris

  • Vienpēdiņas lieto, lai dotu taustiņu, programmatūras, izvēlņu nosaukumus teikumos un vairāk (tad kad tiek citēta).
  • Option - Opcija (bet kaut kad bija 'iespēja'), optional - neobligāts
  • Auto - automātisks vai autom. (ja jāsaīsina)
  • body (tekstā) - pamatteksts (nav oficiāli, bet varētu virzīt)
  • highlighting - izgaismošana oficiāli, kas neder; syntax highlighting - sintakses iekrāsošana, search highlighting - rezultātu izcelšana
  • Character encoding - rakstzīmju kodējums
  • redo - atatsaukt oficiāli, pārdarīt (nav oficiāli, bet varētu virzīt)
Personal tools