Tipisko lokalizēšanas kļūdu saraksts

From Tulkotājiem

Jump to: navigation, search

Šeit norādītas biežāk sastopamās kļūdas tulkojumos.

Pirms vēlaties, kaut ko šeit pievienot, lūdzu, ieskatieties http://vardene.lv/vardnica/.

Nostabilizējušies termini

Angliskais termins Nevēlamais Vēlamais Piezīme / komentārs
auto[save] auto[saglabāšana] automātiska saglabāšana kopā nerakstīt
Convert konvertēt pārveidot
Details detaļas papildu informācija, sīkāka informācija
Disable atspējot deaktivēt, izslēgt
file fails datne
Enable iespējot aktivēt, ieslēgt
Exclude izņemt, noņemt izlaist, izslēgt
Input ievads ievade ievads ir grāmatai
Install uzstādīt instalēt stāda puķes
Line līnija rindiņa, rinda uz līnijām raksta un tās zīmē (līnijās neraksta)
Locale lokāls lokāle nejaukt ar "local"
login/logout pieteikties/atteikties ierakstīties/izrakstīties
Keyboard klaviatūra tastatūra
Operation operācija darbība militāra operācija, ķirurģiska operācija
Options iestatījumi opcijas
Orientation orientācija novietojums
Remove novākt, aizvākt noņemt, izņemt
Properties rekvizīti īpašības labāk nešpikot no Windows vides tulkojumiem
select atlasīt, iezīmēt izvēlēties rastra kontekstā paliek iezīmēt
Settings uzstādījumi iestatījumi stāda puķes
Tag etiķete, tags iezīme, birka
theme tēma motīvs

"Aizdomīgie" vārdi

Dažādas vārdformas, kas norāda uz gramatikas vai semantikas kļūdām.


Vārds Iespējamais labojums Piezīme / komentārs
darat, ejat, izvēlaties, lasat, meklējat spiežat dariet, ejiet, izvēlieties, lasiet, meklējiet, spiediet -at ir īstenības forma, šie vārdi parasti jālieto pavēles formā.
gribiet, spējiet, variet, vēlieties gribat, spējat, varat, vēlaties -iet ir pavēles forma, šie vārdi parasti jālieto īstenības formā
lūdzu (darb. vārds nenoteiksmē) , lūdzu, (darb. vārds nenoteiksmē) pievērst uzmanību komatiem,

lielākajā daļā citu gadījumu - lietot bez komatiem

nav iespējams neizdevās iespējams ir gandrīz viss, tikai nesanāk
nākošais nākamais nākošais nāk ar kājām
nevar tikt (saglabāts) neizdevās (saglabāt) aizguvums no angļu val., kļūda iespējama ar jebkuru darbības vārdu
papildus

(vieta, lieta, komponentes, informācija)

papildu

(vieta, lieta, komponentes, informācija)

papildu (īpašības vārds) - lieto kopā ar lietvārdu

papildus (apst. vārds) - lieto, ja nav konkrēta vārda, ko paskaidrot (par to jāmaksā papildus)

patreiz pašreiz pašā reizē, nevis patā reizē
priekš (lietv. datīvā) lietv. datīvā aizguvums no angļu val.
šķirot kārtot šķiro kartupeļus, kārto pēc datuma
Personal tools