Lokalizēšanas rokasgrāmata

From Tulkotājiem

Revision as of 09:47, 24 January 2009 by Orvils (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Versija: 0.1-1
Pēdējo reizi uzlabota: 2009. gada 15. janvārī

Contents

Ievads

Kāpēc šī grāmata?

Šī rokasgrāmata ir domāts kā galvenais avots vienota programmatūras lokalizācijas stila latviešu valodā nodrošināšanai. Tā nav universāla grāmata par datorprogrammatūras un IT sistēmu tulkošanu vispār, bet tās mērķis ir apvienot pieejamos avotus ar atsaucēm un izskaidrot pamatidejas, kas tiek izmantotas atvērtā koda programmatūras un brīvās programmatūras lokalizācijā. To izmantot un sniegt atsauksmes ir aicināti arī komerciālās un aizvērtās programmatūras tulkotāji. Ceru, ka tā jums palīdzēs jūsu tulkošanas gaitās.
Šīs rokasgramatas nepieciešamība radās pēc tam, kad kļuva skaidrs, ka bez šāda sagatavota un apstiprināta materiāla ir grūti koordinēt kvalitatīvu tulkošanas darbu. Daudzas brīvās darbavirsmas lietotnes, kaut arī centīgi tulkotas, joprojām kvalitātes ziņā ir smagā stāvoklī tulkotāju paviršās attieksmes, nezināšanas vai arī redaktoriālas kontroles trūkuma dēļ. Līdz ar šīs grāmatas rakstīšanu paralēli notiek process programmatūras tulkojumu kvalitātes uzlabošana.

Kāpēc tiek lokalizēta programmatūra?

Šis jautājums pārsvarā rodās cilvēkiem ar labu angļu valodu un pieredzējušiem datorspeciālistiem, taču bieži arī parasts lietotājs ir neizpratnē par mūsu vēlmi lokalizēt programmatūru. Atbilde ir ļoti vienkārša - programmatūra tiek lokalizēta, lai to varētu saprast "latviski". Esmu runājis ar daudziem lietotajiem, un esmu secinājis, ka daudzi vienkārši "iekaļ" ikdienā lietojamās programmas un tos izvēlņu, logu un pogu izkārtojumus, pat neiedziļinoties, ko tieši piedāvātā izvēlne nozīmē. Tas rada daudz apjukuma, nedrošības, un baiļu momentu (bēdīgi slavenās bailes no datoriem šķiet nāk no fakta, ka tas "runā" svešā valodā), taču lietotāji bieži vien aizstāv savu vēlmi lietot tieši angļu valodas versiju - jo pie tās ir pierasts.
Programmatūras lokalizācija nes sev līdzi rindu seku, kas ir vērtējamas galvenokārt pozitīvi. Pats galvenais - dzimtā valoda datora ekrānā samazina bailes no tā lietošanas, rada iespēju lietotājam "neiespringt" ar atcerēšanos, ko un kādā kārtībā viņš dara, bet koncentrēties uz to informāciju, ko sniedz dators. Ir skaidrs, ka lokalizēta OpenOffice.org versija paver plašākas iespējas to lietot cilvēkiem, kuri angļu valodu zin ļoti vāji vai nezin nemaz. Latviski "runājošs" dators, mobilais telefons, multimediju iekārta ir patīkams "sarunu biedrs". Ir liels bet - ja tulkojums ir principiāls un kvalitatīvs. Tāpēc arī ir tapusi šī rokasgrāmata.
Lokalizācija pasaulē uzņem arvien lielākus apgriezienus, un tam pēdējā laikā patīkami arī ir pievienojusies Latvija. Ceru, ka šīs grāmatas esamība vairos kāda vēlmi palīdzēt šajā ne tik vieglajā darbā vai pat rast profesionālu izglītību un pēc tam darbu šajā nozarē.

Pirms sākam tulkot

Motivācija

Šajā sadaļā pāris rindkopās centīšos raksturot, kas ir galvenais, ko ņemt vērā, pirms ķeraties pie programmatūras tulkošanas. Vispirms jau galvenais - atcerieties, ka jūs ar šo tulkojumu saistīs uz ilgu laiku un pirmais iespaids par jums kā par tulkotāju būs jau no pirmajiem programmatūras lietošanas brīžiem. Tas var motivēt strādāt kvalitatīvāk un tas var arī radīt zināmu apātiju - it īpaši tulkojot brīvo programmatūru -, tāpēc ir svarīgi jebkuros apstākļos pieturēties pie savas motivācijas, t.i. mērķa, kāpēc jūs to darāt. Mērķi var būt dažādi - lokalizēt programmu sava darba, hobija, vai izklaides vajadzībām, atstāt labu iespaidu uz potenciālu darba devēju, kā arī vienkārši patrenēt savas prasmes. Galvenais, lai jums būtu skaidrs, kāpēc jūs to darāt. Tas bieži vien palīdz, norādot sev termiņus tulkojuma pabeigšanai un kvalitātes pārbaudīšanai.
Šķiet, ilgu laiku šī motivācija mūsu lokalizātoriem (ieskaitot mani) bija vājš mērķis. Taču sākot ar pagājušo gadu, ir vērojamas patīkamas izmaiņas, pie kurām arī centīsimies turēties. Šobrīd mūsu motivācija ir piedāvāt brīvo darbvirsmu programmatūru kā nopietnu alternatīvu komerciālajai programmatūrai un kā vienu no galvenajiem iemesliem, kāpēc to lietot.

Kvalitāte

Par kvalitāti teikšu pavisam īsi - ir grūti novilkt robežu, aiz kuras sākas kvalitatīvs tulkojums un kur beidzas "haltūra". Visu tomēr laikam izšķir augstāk minētā attieksme. Slikti iztulkota programmatūra var tikt uzlabota līdz ļoti atzinīgam tulkojumam, un labi iztulkota - nolaista līdz "klinķim".
Man personīgi kvalitāte nozīmē vienu - nav pareizrakstības un gramatikas kļūdu, un datora "pateikto" var saprast relatīvi vidējais cilvēks no malas. Ir arī skaidrs, ka kvalitāti ir grūti nodrošināt bez laba redaktora klātbūtnes, kurš tad ir kvalitātes nodrošināšanas pamatcentrs.

Par citiem lokalizācijas aspektiem, kas te nav apskatīti

Lokalizācija tomēr nav tikai tulkošana, bet daudz plašāks "kaujas lauks". Ir patīkami atzīt, ka arī pārējos atvērtā koda jomā notiek atzīstama attīstība. Ir izstrādāta pareizrakstības pārbaude dažādām programmām, kas bāzējās uz Jancz jau kuro gadu stūrēto OpenOffice.org vārdnīcas projektu (kas izmanto Hunspell formātu). Jau kuro gadu nav problēmas ar Alt, apostrofa vai tildes izmantošanu mīksto burtu iegūšanā. Pieejamais fontu skaits, kurā ir pieejami latviešu valodas burti, aug ar katru dienu (tai skaitā arī legāli brīvi izmantojamie, kā nesen RedHat izlaistie Freedom fonti). Šī grāmata neapskata šos aspektus, taču aicina interesentus tiem pievērst uzmanību. Bez daudziem no tiem latviešu valoda uz brīvās darbvirsmas nebūtu iedomājama.

Kā lietot latviešu valodu tulkojot programmatūru

Gramatika

Saskarnes jeb interfeisa tulkojumos darbojās tie paši latviešu valodas likumi, kas visur. Vienīgais, kas īpaši raksturo šo gramatiku, ir brīvāka attieksme uz daļējiem teikumiem un teikuma daļām - grafiskās vides ierobežojumu dēļ bieži vien nav iespējams izteikties plašiem vai pilniem teikumiem. Tādos gadījumos izmantotajām teikuma daļām ir jābūt stingri formulētām un saprotamām. Ja nepieciešams, ir jāpapildina tulkojums no angļu valodas par pilnu teikumu (ja atvēlētā vieta grafiskajā vidē to atļauj).

Vēlāk ir plāns izveidot nelielu lapu ar galvenajiem gramatikas likumiem, kas, mūsuprāt, ir jāņem vērā tulkojot programmatūru.

Pēdiņu lietošana

Angļu valodā ir raksturīgi ignorēt pēgiņas, bet latviešu valodā to lietošana ir bieži vien vēlama vai pat obligāta. Tās ir ļoti vēlams lietot tehnoloģiju un programmu nosaukumos, piemēram, 'Firefox', 'OpenOffice.org', 'FireWire', utt.

Pēdiņas obligāti jālieto gadījumos, kad atsaucamies uz kādu loga objektu - pogu, izvēlni, piemēram, spiediet 'Tālāk', lai turpinātu.

Semikoli

Latviešu valodā semikolus lieto pēc iespējas retāk, vēlams ir tulkoto tekstu sadalīt neatkarīgos teikumos.


Termini

Mums ir ilggadēja pieredze ar "brāķi" datoru terminoloģijā - kā piemēru var minēt pirmos Microsoft Windows vides programmu tulkojumus. Tāpēc terminu kvalitātes jautājumu ir jāuztver ļoti nopietni. Ir dažādi veidi, kā uzlabot esošo situāciju. Jau labu laiku šim mērķim programmatūras tulkotāji latviešu valodā izmanto pašu izveidoto LocaleDB terminu datubāzi, kuras mērķis ir kalpot par diskusiju vietu un "pareizo" terminu krātuvi. Komandas plānos ir šo vārdnīcu veidot, cik bieži vien iespējams sinhronizējot to ar oficiālajām terminoloģijas vārdnīcām, kā arī virzīt pašu izdomātos terminus caurskatīšanai oficiālajā Latvijas Zinātņu Akadēmijas Terminoloģijas komisijā.

Kur meklēt terminus

Kā jau minējām, pamata terminu krātuve un apspriešanas vieta ir Locale DB. Bet ir arī citi noderīgi resursi, kas satur oficiālus terminu tulkojumus:


Kvalitātes pārbaudei ir noderīgi izmantot Tipisko lokalizēšanas kļūdu saraksts lapu. (Tas ir svarīgi!)

Kā izvēlēties labāko terminu

Lielākoties jūsu terminam būs viens galvenais tulkojums, ko arī vajag noteikti izmantot.

Ja tomēr nevarat izšķirties starp vairākiem līdzvērtīgiem un oficiāli pieļautiem tulkojumiem, tad ierosiniet diskusiju Locale DB, minot situāciju, kādā jūs vēlētos minēto terminu tulkot. Apskatot citas, līdzvērtīgas programmas un to latviskojumu, var aptvert, kādi vārdi varētu skanēt labāk. Jāuzsver arī tas, ka labs tulkojums ir pareizas terminoloģijas un pareizas gramatikas apvienojums.

Atcerieties - ja Locale DB datubāzē nav atrunāts, ka šo vārdu var tulkot citādāk (piemēram, locale kā lokāle), lietojiet oficiālo versiju.

Bieži vien tas var skanēt dīvaini un neierasti jūsu izvēlētajā tulkojamajā virknē, taču galvenais tomēr ir ievērot terminoloģijas skaidrību (un teikumu/frāzi vienmēr var pieregulēt tā, lai tā skanētu labi ar galveno tulkojumu). Ja jums ir šaubas par šī vārda labskanību un jums ir labāks variants (kas nav anglicisms un žargonisms), tad ierosiniet diskusiju pie konkrētā angļu valodas vārda Locale DB.

Izvairieties no anglicismiem

Centieties vārdus tulkot pēc būtības, nevis mehāniski pārveidot latviskā formā (veidojot anglicismus). Šāds tulkojums, piemēram, nav pareizs:

 • Search engine: Meklētājs Sērča endžīns

Terminu saskaņošana

Ja esat nodomājis ieviest jaunu terminu vai jaunu esošā tulkojumu, izsakiet savu vēlmi LocaleDB terminu datubāzē.

Tulkojumi ir rezultāts, pēc kuriem lietotāji vērtē mūsu paveikto darbu, tāpēc tajos vajag lietot pēc iespējas saskanīgāku un citiem saprotamāku terminoloģiju, izvairoties no anglicismiem un žargonismiem. Tāpēc nepadodieties kārdinājumam uzreiz lietot svaigi izdomāto variantu, bet pieturieties pie jau atzītajiem.

Ja jūsu ieteikums tiks apstiprināts, nebūs grūti atrast vietas, kur termina vecais tulkojums izmantots un nomainīt to uz jauno.

Bet kāpēc ir nepieciešama visa šī terminu birokrātija?

Programmu nesaskaņotas tulkošanas lielākais risks ir žargona un pārpratumu ievazāšana latviešu valodā. Terminu saskaņošanas mērķis ir rūpēties par latviešu valodas kvalitāti un programmatūras tulkojumu konsekvenci.

Divi galvenie iemesli, kāpēc ir nepieciešams lietot saskaņotus un/vai oficiāli apstiprinātus terminus:

 • Saprotamība - Programmai jābūt saprotamai arī cilvēkam, kas nav datorspeciālists.
 • Nepārprotamība - Cilvēkam jāvar "pa telefonu" viegli pastāstīt otram ko programmā viņš vēlas izdarīt.

Ir skaidrs, ka bez šo abu īpašību esamības programmatūras tulkojumiem ir drauds kļūt "marginalizētiem" jeb būt saprotamiem tikai šauram speciālistu lokam.

Mēs jūs nekādi nevaram piespiest ievērot šo procesu. Ja tomēr esat nolēmis tulkot uz savu roku, tad lūdzam paralēli izveidot tematisko lapu ar jūsu lietotajiem terminiem. Kā piemēram IPhone specifiski termini. Šādi ātrie prototipa tulkojumi ir labs materiāls jaunas sfēras terminu izveidošanai, bet nespeciālistam lietotājam labāk tos nerādīt.


Valodas stils

Tulkojot jāievēro divas lietas. Pirmkārt, datorprogrammās izmantotā angļu valoda ir stingri reglamentēta, līdz ar to arī tulkojumiem ir jābūt precīziem un formāliem. Lietotājs ir galvenais un jāuzrunā ar cieņu, kā arī programmai jārada iespaids par nosvērtību, situācijas kontroli. Otrkārt, latviešu valoda atšķiras no angļu valodas un tulkojot ir jāņem vērā kulturālās atšķirības.

Programmu nosaukumi

Programmu nosaukumus, tādus kā Firefox, Konqueror, KAdressBook netulko. Tulko tikai programmu aprakstus, piem. "Tīmekļa pārlūks". Tas ļauj dažādu valodu lietotājiem saprast, par kuru no programmām tiek runāts, kā arī saglabā saikni starp programmu un atbilstošo izpildāmo failu. Tas arī ir nepieciešams programmatūras atpazīstamības dēļ, t.i. lai lietotājs saprastu, ka tas lieto Firefox tīmekļa pārlūku, nevis Ugunslapsu.

Teksti, Kur Katrs Vārds Sākas Ar Lielo Burtu

Latviešu valodā tikai pirmais burts ir lielais.Pat angļu valodā ir tendence atteikties no Lielajiem Burtiem Katrā Vārdā, un vairākos "Style Manual" pasludināts princips "jo retāk, jo labāk" (lieka "kapitalizācija" ir aizliegta, piemēram, literatūras sarakstos).

Kā uzrunāt lietotāju

Tulkojumos jāizmanto tikai pieklājīgā "jūs" forma, turklāt ar mazo "jūs" (nevis "Jūs"). Atgādinu, ka tehniski tā ir daudzskaitļa forma. Attiecīgi "dariet" (nevis "dari"), "atveriet" (nevis "atver").

Pie tam latviešu valodā ir pieklājīgi lietot uzrunu retāk nekā angļu valodā. Piemēram:

 • If you wish to change this, you should go to settings.
 • Ja vēlaties mainīt šo parametru, jums jādodas uz iestatījumiem.

Kurā personā veidot datora paziņojumus?

Datora paziņojumi jāveido trešajā personā. Tas nozīmē, ka tulkojumos datoru nepersonificējam un tulkojam visu pēc iespējas neitrālāk, piemēram, "Kopē failu", nevis "Kopēju failu".

Vienkāršruna

Programmai ir jāuztur neitralitāte pret lietotāju. Tā nedrīkst pārmest lietotājam, draudzēties ar to - izņemot gadījumus, ja to paredz programmatūras oriģinālais teksts vai programmas lietojums pieļauj neformālāku attieksmi.

Vārdu izvēle

Programmās, ar kurām lietotāji strādās ilgi un bieži, svarīga nozīme ir pat šķietami nenozīmīgu vārdu izvēlei. Nepieciešams atrast visneitrālāko vārdu. Jūsu izvēlētais vārds jūsu acīs varbūt ir labs, bet citam tas var izraisīt nepatīkamas asociācijas. Šeit lielākoties nākas paļauties uz savu valodas izjūtu.

Piemēram, remove, izņemšanai no saraksta var uzrakstīt kā:

 • izņemt - viss labi
 • aizvākt - var saistīties ar "novākt" - nošaut
 • noņemt - var saistīties ar "atņemt" - nolaupīt
 • izdzēst - var pilnībā pārprast, saprast ka kaut kas tiks neatgriežami izdzēsts

Nesakārtotās lietas

Varbūt kaut ko var izvilkt no šī: https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2VAL5236&p_par=druk

Atvērtā koda programmatūras tulkošanas tehnika

Darbs ar PO failiem

PO Faila formāts

Ja lietojat vienkāršu teksta redaktoru tulkošanai, tad der zināt Gettext PO failu formātu. Gettext ir bibliotēka, kas nodrošina programmatūras internacionalizāciju un pēc tam - lokalizāciju. PO faili tiek kompilēti un pārveidoti pa MO failiem, kas tiek glabāti sistēmā un ielādēti programmas ielādes laikā (ņemot vērā valodas kodu).

Ja lietojat speciālu tulkošanas programmu (Kbabel vai Poedit), šajā nodaļā minētā informācija jums tiks pasniegta draudzīgā veidā, tāpēc nevajag uztraukties, ja pirmajā brīdī to neizprotiet. Taču to ir vērts izlasīt, lai vismaz apjaustu, kādas galvenās tehniskās nianses ir jāņem vērā, tulkojot Gettext PO failus. Galvenokārt uzmanību ieteicams pievērst paātrinātāju taustiņu (accelerators) definēšanai, kas parasti notiek ar apakšējo svītru pirms iezīmējamā burta (piemēram, _Fails). Dažreiz - kā zemāk piemērā parādīts - tas var būt arī cits simbols, kā & (to, kā pilnīgi precīzi ir, parasti zin konkrētā apakšprojekta vadītājs). Ir vēlams, lai šo taustiņu simboli bieži neatkārtotos, it īpaši vienas izvēlnes vai dialoga loga ietvaros. Savādāk "paātrinājuma" taustiņa divreizēja definēšana vienā izvelnē dos tādu efektu, ka, spiežot doto simbolu, kursors "aizlēks" vispirms uz pirmo, pēc tam uz otro izvēli, taču neizvēlēsies nevienu no tām.

Tātad, par PO formātu - pašā pamatbūtībā tā ir kā vārdnīca programmatūrai, lai tā apskatītos, kā viņai jātulko "Press any key to countinue" persiešu vai latviešu valodās. Šie tulkojumu ieraksti satur vairākas rindiņas (speciālajās programmās tie ir redzami kā vienkāršs ieraksts ar dieviem logiem - oriģinālam un tulkojumam). Paskatīsimies uz viena ieraksta piemēru:

#. i18n: tag text
#. i18n: file ./kdeui/xmlgui/ui_standards.rc line 83
#: rc.cpp:225
msgctxt "@title:menu Game move"
msgid "&Move"
msgstr "&Gājiens"
 • Pirmās trīs rindas ir komentāri, kas paskaidro ierakstu. Komentāros parasti ir ierakstīts pirmkoda fails, no kura iegūts šis ieraksts un dažādas iezīmes.
 • msgctxt - šī rinda nav obligāta, tā paskaidro tulkojamo tekstu
 • msgid - satur teksta anglisko versiju
 • msgstr - satur teksta tulkoto versiju - šis jums ir jāaizpilda

Gan msgid, gan msgstr teksts var būt izvietots vairākās rindās, katru nākamo rindu iekļaujot pēdiņās:

msgid ""
"Search interactively for shortcut names (e.g. Copy) or combination of keys "
"(e.g. Ctrl+C) by typing them here."
msgstr ""
"Interaktīva īsceļu meklēšana pēc nosaukuma (piem. Kopēt) vai taustiņu "
"kombinācijām (piem. Ctrl+C). Ievadiet tos šeit."


Vārdi, kuriem paredzētas daudzskaitļa formas, tiek pierakstīti šādi:

#: kutils/kpluginselector.cpp:251
#, kde-format
msgid "%1 plugin added"
msgid_plural "%1 plugins added"
msgstr[0] "pievienots %1 spraudnis"
msgstr[1] "pievienoti %1 spraudņi"
msgstr[2] "pievienots %1 spraudņu"

Latviešu valodas daudzskaitļa formas

Latviešu valodā ir trīs daudzskaitļa formas:

 • 1, 21, 141 burkāns, kāposts, gurķis
 • 2, 11, 234 burkāni, kāposti, gurķi
 • 0 burkānu, kāpostu, gurķu

Kas attiecas uz pēdējo ("10 burkāni" vai "10 burkānu"), valodnieki pēdējā laikā kļuvuši daudz pielaidīgāki un pieļauj abus variantus.

KDE gadījumā "GNU plural form header" uzstādam formulu "nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n != 0 ? 1 : 2);". KBabel to paveiks automātiski (Lookup), ja vien ir uzstādīta pareiza valoda.

Tulkojot KDE 3.x programmu, iztulkotais izskatītos šādi:

priekš 1 (burkāns)\n
priekš 2 (burkāni)\n
priekš 0 (burkānu)


Piezīme:

Angļu valodā pirmā forma atbilst tikai vienam objektam. Tā rezultātā gadās redzēt tekstus "One file", "%1 files".

Latviešu valodā pirmajai formai atbilst 1, 21, 31,... objektu. Tāpēc tulkojot arī pirmajā formā jālieto %1, arī ja angļu valodā ir uzrakstīts ar vārdiem.

"One file", "%1 files" jātulko kā "%1 fails", "%1 faili", %1 failu".

Kas tie par vilnīšiem (~) un (&)

Šie simboli norāda, kurš burts tiks lietots kā īsinājumtaustiņš. Piemēram " ~New File " programmas tekstā parādīsies kā " New File ". Attiecīgi šai funkcijai varētu piekļūt, nospiežot, piemēram, Alt + n. Tulkojumos būtu vēlams saglabāt to pašu burtu " ~New File " pārtulkojot kā " Jau~ns fails ", kas programmas tekstā parādīsies kā " Jauns fails ", tādējādi arī latviešu tulkojumā Alt + n izpildīs to pašu funkciju. Ja saglabāt to pašu burtu nav iespējams, izvēlieties citu, piedomājot, lai attiecīgajā programmas vietā šāds burts jau nebūtu izmantots un lai tas saistītos ar veicamo darbību (pirmais burts daudzos gadījumos ir laba izvēle) piem. " ~Open " varētu tulkot kā " ~Atvērt "

Programmās, kas izmanto gettext, "~" vietā būs "&". Piem. " &Atvērt "

Piezīme:Līdzīgi "~" vietā var gadīties arī "_" piem "_Atvērt"

Vertikālās svītras (|)

Vertikālā svītra parasti tiek lietota lai paskaidrotu tulkojamā teksta nozīmi. Jātulko ir tikai teksts aiz vertikālās svīrtas.

Piemēram, Page size|A4 tulkojams kā A4.


Bet KDE failos tā tiek ietota arī faila maskas morādīšanai, šajā gadījumā ir jāpatur daļa pirms svīrtas un jātulko daļa pēc svīrtras.

Piemēram: *.txt|Text files tulkojams kā *.txt|Teksta faili.

Mainīgie tulkojumos (%s, %d, %1, ...)

Bieži vien tulkojumos parādās "%s", "%d" vai kas līdzīgs. Šie simboli programmas darbības laikā tiks aizstāti ar konkrētu faila nosaukumu, skaitli vai kādu citu vērtību. Tulkojot mēģiniet saprast, ko katrs no tiem varētu nozīmēt, un ņemiet to vērā, izvēloties pareizas vārdu galotnes. Atcerieties, ka šos mainīgos nevar mainīt vietām. Piemēram, ja oriģinālajā tekstā jums šķiet, ka pirmais "%s" attiecas uz faila nosaukumu, bet otrais "%s" uz kļūdas numuru, tad arī tulkojumā šiem simboliem jāsaglabā sava jēga.

KDE kopš versijas 3.0 laikiem aizstāšanas vērtības tiek numurētas: %1,%2,%3,... . Tas ļauj tās tekstā brīvi izmantot pēc vajadzības.

Piemēram: "Foo %1, %2" var droši tulkot kā:

 • "Bār %2, %1" - rezultātā apmainot vērtības vietām.
 • "Bār %2" - rezultātā %1 vērtība netiks izmantota nemaz.
 • "Bār %1, %2 - %1" - rezultātā %1 vērtība tiks izmantota divas reizes.

Tulkotāju saraksts

PO failos parasti ir lauki, kuros tulkotāji var atzīmēties, lai beigās būtu pieejams visu tulkotāju saraksts.

Šie lauki atšķiras dažādām sistēmām.


GNOME vidē parasti ir 'translator_credits' lauks. Tā saturs ir ar komatu atdalīts saraksts ar autoru vārdiem un ja tulkotājs vēlas arī e-pastiem.

Ieraksts šajā laukā varētu izskatīties apmēram šādi: "Centis Ūbele <c.u@foo.lv>, Jānis Zobens <j.z@g.lv>"


KDE vidē parasti ir divi lauki: "Your names" un "Your emails". Pirmais satur ar komatu atdalītu sarakstu ar cilvēku vārdiem, otrais - ar atbilstošajiem e-pastiem.


Tulkošanā izmantojamie rīki

Kbabel

KDE 3 videi domāts tulkošanas rīks

Noskaņošanas pamācība: http://linux.edu.lv/index.php?name=Knowledge_Base&op=show&kid=17

Ubuntu pakotne (der visām pēdējām versijām): http://packages.ubuntu.com/en/hardy/kbabel

Lokalize

KDE 4 videi domāts tulkošanas rīks, KBabel sekotājs.

Par to var palasīt šeit: http://extropy.wordpress.com/2008/11/14/lokalizacija-ar-lokalize/

gTranslator

GNOME videi domāts tulkošanas rīks

http://gtranslator.sourceforge.net/

poEdit

Pavisam vienkāršs tulkošanas rīks, strādā arī uz Windows.

http://www.poedit.org/

Launchpad.net

Ubuntu tulkošanas tīmekļa lapa, kas ļauj veikt tulkošanu neko neinstalējot.

https://translations.launchpad.net

Visu latviešu valodā tulkojamo failu saraksts atrodams šeit: https://bugs.launchpad.net/localization-lv


Tulkojumu testēšana

Šī lieta stipri atšķiras individuāliem projektiem, šeit parādīts tikai pamatprincips PO failiem.

 • 1 solis: kompilēšana:

.po un .pot failus kompilē ar msgfmt komandu, piemēram:

msgfmt gnome-control-center.HEAD.lv.po gnome-control-center.HEAD.lv.mo

ja nav msgfmt komandas, tad nepieciešams uzinstalēt gettext pakotni (kā nu kurā distributīvā to dara)

 • 2 solis: uzstādīšana:

Atbrīvojam .mo failu no visām liekajiem nosaukuma daļām, lai paliek tikai pakotnes vārds:

rename gnome-control-center.HEAD.lv.mo gnome-control-center.mo

dažreiz gan sākotnējā .po faila nosaukums atšķirās no vajadzīgā .mo faila nosaukuma, piemēram, gnome-control-center gadījumā .po fails jāpārsauc par control-center-2.0.mo. Noskaidrot, kā pareizi nosaukt, var apskatot /usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES mapes saturu. Ubuntu gadījumā jums jāskatās /usr/share/locale-langpack/lv/LC_MESSAGES

rename gnome-control-center.HEAD.lv.mo control-center-2.0.mo

iegūtais .mo fails ir jāiekopē tulkojumu mapē: /usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES lai to izdarītu, būs vajadzīgas superlietotāja (root) tiesības:

cp control-center-2.0.mo /usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES
 • 3 solis: laižam atbilstošo programmu un testējam

Tulkošanas procesa organizēšana

Programmatūras tulkošana savā būtībā ir līdzīga pašam programmēšanas procesam. Ir jāievēro teksta ievades un izvades noteikumi, programmatūras limiti, kodējumi, formāti, utt. Ir jāpārzina attiecīgā programmatūra un ir jāspēj sadarboties ar citiem "komandas biedriem", lai sasniegtu gala rezultātu. Tulkojot brīvo programmatūru, nav iespējams cieši reglamentēt, kas un kā notiek, jo tas pārsvarā ir brīvprātīgs darbs, taču zemāk minētie padomi un filozofija ir jāņem vērā, ja vēlaties efektīvi veikt savu darbu un dzirdēt atzinīgus vārdus par savu tulkojumu.

Sagatavošanās

Iesākumā jātiek skaidrībā ar tulkošanas tehnisko pusi - kādi failu formāti lietojami, kur dabūt angliskos tekstus, kā nokompilēt rezultātus, kā testēt. Brīvajā/atvērtā koda programmatūrā pārsvarā tiek izmantota gettext sistēma, taču ir arī tādas programmas kā Firefox un OpenOffice.org, kas izmanto savu, daudz savādāku sistēmu (taču eksistē skripti, kas spēj pārnest datus starp šīm un gettext sistēmām).

Noteikti tieciet skaidrībā, vai jums būs pietiekami daudz brīvā laika, lai pabeigtu tulkojumu. Vislielākie pārmetumi seko tad, kad ir ļoti centīgi tulkots un pēkšņi jūs ilgu laiku vairs nevarat to darīt. Ja tas gadās neplānoti, vislabāk ir nodot tulkojumu kādam citam tulkotājam, lai darbs tiktu pabeigts.

Noteikti sagatavojiet lapu/teksta failu savām piezīmēm, diskutējamiem terminiem, sarežģītākiem gadījumiem, utt. Šādas piezīmes ir vēlams pēc tam ievietot arī šeit, tulkotāju wiki sistēmā. Tas palīdzēs jebkuram, kas vēlēsies veikt labojumus - pirmajam caurskatītājam, redaktoram vai kādam komandas biedram, kas būs atradis šaubīgu vietu tulkojumos lietojot programmu ikdienā.

Darbu dalīšana, rezultātu apkopošana

Ir skaidrs, ka katram ir savas vēlmes, ko viņš vēlas tulkot un tāpēc parasti vienu moduli tulko viens cilvēks. Izņēmumi var būt liela apjoma programmas ar daudz tulkojamo virkņu, kā arī palīdzības tulkošana. Šobrīd visa koordinācija notiek caur LATA l10n e-pasta saraksti, kā arī informējot Pēteri uz pecisk pie gmail punkts com. Vēstulē norādiet, kuru programmu/moduli jūs vēlaties tulkot. Ja vēlaties vienkārši tulkot, tad jums tiks iedalīts kāds no netulkotajiem moduļiem. Ja vēlaties uzlabot kāda darbu, to arī miniet vēstulē. Iespējams, moduļa tulkojuma autors ar jums pats sazināsies un dos padomus, ko varētu izlabot un uzlabot. Ne visi moduļi var tikt uzreiz uzticēti tulkot "iesācējiem" - iespējams, sākumā saņemsiet kādu mazāk svarīgākas programmas tulkojamo moduli, taču kopējo iespaidu par iztulkotu vidi rada visas programmas, tāpēc, iespējams, šo programmu tulkojumam ir jābūt vēl rūpīgākam.

Kvalitātes nodrošināšana

Kvalitāti tulkojumos visefektīgāk nodrošināt ir ar caurskatīšanu, ko veic cits tulkotājs. Vienkārši pārlasa visas rindas un skatās, vai terminoloģija ir vienmērīga un pareiza, vai valoda nešķiet samākslota un nesaprotama. Šādā pārlasīšanā vislabāk var ieraudzīt muļķīgas pārrakstīšanās kļūdas vai nepareizu terminu lietojumu.

Pēc šādas caurskatīšanas tulkojumu redaktors pēdējoreiz pārbauda. Vispirms tiek veikta pareizrakstības pārbaude ar pieejamajiem rīkiem, pēc tam tiek veikta caurskatīšana ar gramatikas un valodas pārbaudi. Pēc šīs pārbaudes tulkojums beidzot var tikt augšupielādēts izplatīšanas sistēmā.

Kad iespējams, tiek veikta arī programmas pārbaude darbībā, lai redzētu, vai kādas virknes nav par garu, vai tās skan loģiski vizuālajā kontekstā. Pēc tam iegūtie rezultāti sadarbojoties ar redaktoru tiek apstrādāti un veikti nepieciešamie labojumi.

Izlaišana

Kad tulkojums ir pabeigts galīgi, to nodod koordinatoram, kas to tālāk ievada attiecīgajā sistēmā (Launchpad, GNOME vai KDE svn) vai nosūta "augšup pa upi" uz "upstream" projektu izstrādātājiem. Pie koordinatora ir vēlams noskaidrot, kad būs pieejama pirmā testējamā programmatūras versija, lai tulkotājs varētu pārbaudīt savu veikumu "dzīvajā".

Pavadīšana

Ar pirmā tulkojuma izlaišanu sākas patstāvīgs darbs pie kļūdu labošanas un versiju izmaiņu iztulkošanas. Ja pirmais tulkojums ir veikts kvalitatīvi un jau ir piefiksēta terminoloģija, kas jāizmanto, parasti moduļa atjaunināšana neaizņem vairāk kā pāris stundas. Šī darbība ir jāveic pirms programmatūras jaunāko versiju izlaišanas. Parasti par to informē programmatūras izstrādātājs lielā projekta tulkotāju e-pasta sarakstē (Piemēram, ubuntu-translators).


Pateicības un norādes

Paldies Kasparam Krampim par vecās rokasgrāmatas versijas izveidošanu un uzturēšanu šeit: http://wiki.krampis.lv/index.php/Locale_manual. Paldies Raivim par pēdējo gadu aktīvo koordinēšanu. Paldies pārējiem par tās regulāru papildināšanu un idejām, kā arī par vienkārši labo tulkošanu. Lai mums izdodas! Brīdinājums: šobrīd šis ir grāmatas melnraksts un tās saturu nevajadzētu mainīt patvaļīgi, neinformējot mani (Pecisk), Viesturu (Extropy) vai Anitu (Nita) (mani var sasniegt izmantojot e-pastu pecisk at gmail punkts com vai arī IM, izmantojot Google Talk). Visas diskusijas par tās saturu vajadzētu vest "Diskusija" sadaļā šai lapai. Un atcerieties - grāmata nav likums. Šeit rakstītais ir radīts, lai to apietu vai apgāztu - ja vien no tā necieš vēlamais galarezultāts.

Personal tools