Par vārdeni

Vārdene ir jaunā atvērtā terminu datubāzes sistēma.
Šobrīd notiek atktīva sistēmas attīstīšana. Ja ieraugāt kādu kļūdu, ziņojiet par to Launchpad bugu sistēmā.

Izstrādātāji:

  • Pēteris Krišjānis - galvenais domātājs, jaunu versiju licējs.
  • Viesturs Zariņš - galvenais kodētājs, fīču būvētājs.