Ja vēlaties komentēt terminus, piesakieties vai reģistrējieties.
Wordy

Birkas / Nesmukumi

Vārds: register

Pievienots: 2009.05.29 17:13
register
reģistrācija
reģistrēt
reģistrēšana
(ierakstu) žurnāls
aizliktne
atzīme par pierakstīšanos
iegrāmatojums
iegrāmatot
iegrāmatošana
ierakstīt (sarakstā)
inventarizēšana
pierakstīšanās
pirmuzskaite
primārā uzskaite
pārreģistrēšana
reģistrācijas žurnāls
reģistrēties
saraksts
uzskaite
šķirlente
žurnāls
Maza apjoma atmiņa, kas paredzēta datu īslaicīgai glabāšanai. Reģistra ietilpība parasti ir viens bits, baits vai vārds.


Vārdšķira: Birkas:
diskusija(0)  
sakritenis
sakritenis
Process, kurā pirms drukāšanas dokumenta vai attēla elementi, vai pārklājošies slāņi tiek precīzi sakārtoti, lai izdrukā tie būtu savstarpēji pareizi savietoti.


Vārdšķira:
lietvārds
Birkas:
nav

diskusija(0)  
reģistrs
reģistrs
Maza apjoma atmiņa, kas paredzēta datu īslaicīgai glabāšanai. Reģistra ietilpība parasti ir viens bits, baits vai vārds.


Vārdšķira:
lietvārds
Birkas:
nav

diskusija(0)