Ja vēlaties komentēt terminus, piesakieties vai reģistrējieties.
Wordy

Birkas / Nesmukumi

Vārds: registration

Pievienots: 2009.05.29 17:13
reģistrācija
reģistrēt
reģistrēšana
(ierakstu) žurnāls
aizliktne
atzīme par pierakstīšanos
iegrāmatojums
iegrāmatot
iegrāmatošana
ierakstīt (sarakstā)
inventarizēšana
pierakstīšanās
pirmuzskaite
primārā uzskaite
pārreģistrēšana
reģistrācijas žurnāls
reģistrēties
saraksts
uzskaite
šķirlente
žurnāls
Maza apjoma atmiņa, kas paredzēta datu īslaicīgai glabāšanai. Reģistra ietilpība parasti ir viens bits, baits vai vārds.


Vārdšķira: Birkas:
diskusija(0)